Privatumo politika

 • SLAPUKŲ POLITIKA

Mums rūpi jūsų privatumas ir asmens duomenų saugumas. Šios privatumo politikos (toliau – Politika) tikslas – užtikrinti tinkamas ir nuoseklias asmens duomenų tvarkymo apsaugos priemones pagal 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Direktyva) ir visus atitinkamus Direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę teisės aktus Europos Sąjungoje / Europos ekonominėje erdvėje (toliau – ES / EEE), Šveicarijos federalinį duomenų apsaugos įstatymą, kuris gali būti kartais keičiamas ir galioja šios Politikos taikymo metu, ES ir JAV privatumo skydo sistema ir bet kokie kiti privatumo įstatymai, reglamentai ir principai, susiję su Asmens duomenų, perduodamų iš Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) ar Šveicarijos į Jungtines Amerikos Valstijas, rinkimu, saugojimu, naudojimu, perdavimu ir kitokiu tvarkymu, įskaitant, bet neapsiribojant, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir BDAR) nuo jo įsigaliojimo 2018 m. gegužės 24 d. Toliau rasite išsamią informaciją apie tai, kaip TCBD tvarko jūsų duomenis.
Darome prielaidą, kad visi mūsų svetainės lankytojai ir TCBD platformos naudotojai atidžiai perskaitė šį dokumentą ir sutinka su jo turiniu. Jei kas nors nesutinka su šia privatumo politika, turėtų susilaikyti nuo naudojimosi mūsų svetaine ir platforma. Mes pasiliekame teisę keisti savo privatumo politiką, kai to prireikia. Tolesnis naudojimasis TCBD interneto svetaine ir platforma po to, kai buvote informuoti apie bet kokius tokius šių sąlygų pakeitimus, reiškia, kad sutinkate su pakeista privatumo politika.

PRIEIGOS DUOMENYS IR PRIEGLOBA

Mūsų svetainėje galite lankytis neatskleisdami jokios asmeninės informacijos. Kiekvieno apsilankymo svetainėje metu interneto serveris automatiškai išsaugo tik vadinamąjį serverio žurnalo failą, kuriame yra, pavyzdžiui, prašomo failo pavadinimas, jūsų IP adresas, užklausos data ir laikas, perduotų duomenų kiekis ir užklausą pateikęs paslaugų teikėjas (prieigos duomenys), ir dokumentuoja užklausą. Šie prieigos duomenys analizuojami tik siekiant užtikrinti sklandų svetainės veikimą ir pagerinti mūsų pasiūlymą. Duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių duomenų apsaugą, 2 str. BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą, remdamiesi teisėtu interesu gerinti mūsų svetainės stabilumą ir funkcionalumą. Duomenys nebus perduodami ar naudojami jokiais kitais būdais. Tačiau pasiliekame teisę vėliau patikrinti serverio žurnalo failus, jei bus konkrečių neteisėto naudojimo požymių.
Visi TCBDx surinkti duomenys bus saugomi tik saugiose prieglobos patalpose. TCBD yra sudariusi duomenų tvarkymo sutartį su savo paslaugų teikėju, užtikrinančią Direktyvos laikymąsi. Visos prieglobos paslaugos teikiamos laikantis aukščiausių saugumo taisyklių.

KOKIUS DUOMENIS APIE JUS RENKAME IR IŠ KOKIŲ ŠALTINIŲ?

Beveik visus jūsų asmens duomenis gauname iš jūsų. Pavyzdinę informaciją mums pateikiate tiesiogiai, pavyzdžiui, užpildydami registracijos formas ir pirkimo duomenis. Duomenis taip pat gauname tiesiogiai iš jūsų, kai pateikiate užklausą bet kuriuo jūsų pasirinktu būdu: rašydami mums el. laišką, pateikdami raštišką užklausą, skambindami mūsų klientų aptarnavimo linija ir pan. Jūsų asmens duomenis tvarkome gavę jūsų sutikimą, išreikštą registruojantis Svetainėje ir patvirtinant Svetainėje atliktą sandorį. Jūsų sutikimas tvarkyti jūsų asmens duomenis yra visiškai savanoriškas, tačiau sutikimo nepateikimas neleidžia užsiregistruoti svetainėje ir apsipirkti joje. Duomenis, kuriuos mums atskleidėte, naudojame sutarčiai vykdyti ir jūsų užklausoms tvarkyti pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1 str. BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktį. Jei nepateiksite mums prašomų duomenų, gali tekti atšaukti jūsų užsakytą gaminį ar paslaugą, tačiau jei tai padarysime, tuo metu jus informuosime.

Galime rinkti šių kategorijų jūsų asmens duomenis:
Duomenys apie bendravimą, kurie apima bet kokius pranešimus, kuriuos mums siunčiate per mūsų svetainėje esančią kontaktinę formą, elektroniniu paštu, SMS žinutėmis, žinutėmis socialinėje žiniasklaidoje, socialinių tinklų įrašais ar bet kokiais kitais pranešimais, kuriuos mums siunčiate. Šiuos duomenis tvarkome bendravimo su jumis, įrašų saugojimo ir teisinių reikalavimų nustatymo, vykdymo ar gynimo tikslais. Mūsų teisėtas pagrindas tvarkyti šiuos duomenis yra mūsų teisėti interesai, kurie šiuo atveju yra atsakyti į mums siunčiamus pranešimus, tvarkyti apskaitą ir pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.
Kliento duomenys, kurie apima duomenis, susijusius su bet kokiu prekių ir (arba) paslaugų pirkimu, pavyzdžiui, jūsų vardą, pavardę, titulą, sąskaitos išrašymo adresą, pristatymo adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, kontaktinę informaciją, pirkimo informaciją ir jūsų kortelės duomenis. Šiuos duomenis tvarkome, kad galėtume tiekti jūsų įsigytas prekes ir (arba) paslaugas ir saugoti tokių sandorių įrašus. Mūsų teisėtas pagrindas tvarkyti šiuos duomenis yra sutarties tarp jūsų ir mūsų vykdymas ir (arba) veiksmai, kurių imamės jūsų prašymu, kad tokia sutartis būtų sudaryta.
Naudotojo duomenys, kurie apima duomenis apie tai, kaip naudojatės mūsų svetaine ir bet kokiomis internetinėmis paslaugomis, kartu su bet kokiais duomenimis, kuriuos paskelbėte skelbti mūsų svetainėje arba naudodamiesi kitomis internetinėmis paslaugomis. Šiuos duomenis tvarkome siekdami valdyti savo svetainę ir užtikrinti, kad jums būtų pateikiamas atitinkamas turinys, užtikrinti mūsų svetainės saugumą, išlaikyti atsargines mūsų svetainės ir (arba) duomenų bazių kopijas ir sudaryti sąlygas skelbti ir administruoti mūsų svetainę, kitas internetines paslaugas ir verslą. Mūsų teisėtas pagrindas šiam tvarkymui yra mūsų teisėti interesai, kurie šiuo atveju yra suteikti mums galimybę tinkamai administruoti mūsų svetainę ir verslą.
Techniniai duomenys, kurie apima duomenis apie jūsų naudojimąsi mūsų svetaine ir internetinėmis paslaugomis, pavyzdžiui, jūsų IP adresą, prisijungimo duomenis, informaciją apie naršyklę, apsilankymo mūsų svetainės puslapiuose trukmę, puslapių peržiūras ir naršymo kelius, informaciją apie tai, kiek kartų naudojatės mūsų svetaine, laiko juostos nustatymus ir kitas technologijas įrenginiuose, kuriuos naudojate mūsų svetainei pasiekti. Šių duomenų šaltinis – mūsų analizės stebėjimo sistema. Šiuos duomenis tvarkome, kad galėtume analizuoti, kaip naudojatės mūsų svetaine ir kitomis internetinėmis paslaugomis, administruoti ir apsaugoti savo verslą ir svetainę, pateikti jums aktualų turinį ir reklamą bei suprasti mūsų reklamos veiksmingumą. Mūsų teisėtas pagrindas šiam tvarkymui yra mūsų teisėti interesai, kurie šiuo atveju yra suteikti mums galimybę tinkamai administruoti mūsų svetainę ir verslą, plėtoti mūsų verslą ir nuspręsti dėl mūsų rinkodaros strategijos.
Rinkodaros duomenys, kurie apima duomenis apie jūsų pageidavimus gauti rinkodaros informaciją iš mūsų ir mūsų trečiųjų šalių bei jūsų pageidavimus bendrauti. Šiuos duomenis tvarkome tam, kad galėtumėte dalyvauti mūsų akcijose, pavyzdžiui, konkursuose, prizų loterijose ir nemokamose dovanose, kad galėtume pateikti jums aktualų svetainės turinį ir reklamą bei įvertinti ar suprasti šios reklamos veiksmingumą. Mūsų teisėtas pagrindas šiam tvarkymui yra mūsų teisėti interesai, kurie šiuo atveju yra šie: tirti, kaip klientai naudojasi mūsų produktais ir (arba) paslaugomis, juos tobulinti, plėtoti mūsų verslą ir spręsti dėl mūsų rinkodaros strategijos.
Klientų duomenis, naudotojo duomenis, techninius duomenis ir rinkodaros duomenis galime naudoti siekdami pateikti jums atitinkamą svetainės turinį ir reklamą (įskaitant „Facebook“ reklamas ar kitas rodomas reklamas) ir įvertinti ar suprasti jums teikiamos reklamos veiksmingumą. Mūsų teisėtas pagrindas tokiam tvarkymui yra teisėti interesai, kuriais siekiama plėtoti mūsų verslą.
Savo svetainėje, be kitų patvirtinimų, pateikiame asmeninius patenkintų klientų atsiliepimus. Gavę jūsų sutikimą, galime skelbti jūsų atsiliepimą kartu su jūsų vardu ir pavarde. Jei norite atnaujinti arba ištrinti savo atsiliepimą, galite susisiekti su mumis el. paštu info@TCBD.EE.
Nerenkame jokių jautrių duomenų apie jus. Jautrūs duomenys – tai duomenys, apimantys informaciją apie jūsų rasę ar etninę kilmę, religinius ar filosofinius įsitikinimus, lytinį gyvenimą, seksualinę orientaciją, politines pažiūras, narystę profesinėse sąjungose, informaciją apie jūsų sveikatą ir genetinius bei biometrinius duomenis. Nerenkame jokios informacijos apie teistumus ir nusikaltimus.
DUOMENŲ VALDYTOJAS
TCBD tvarko asmens duomenis ir kaip duomenų tvarkytojas, ir kaip duomenų valdytojas, kaip apibrėžta Direktyvoje ir BDAR. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra: TCBD

 •  G47 OÜ
 •  Reg. Nr. 14114457
 •  Paljassaare tee 47
 •  Harjumaa Talinas

KIEK LAIKO TVARKOME IR SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

Pasibaigus sutarčiai arba ištrynus kliento paskyrą, bet koks tolesnis jūsų duomenų tvarkymas bus apribotas, o jūsų duomenys bus ištrinti pasibaigus saugojimo laikotarpiui, taikomam pagal atitinkamus teisės aktus, nebent jūs aiškiai sutiksite, kad jūsų duomenys būtų toliau naudojami, arba mes pasiliekame teisę toliau naudoti jūsų asmens duomenis teisės aktuose nustatyta apimtimi ir būdu. Jei yra teisinio ginčo tikimybė, jūsų duomenis galime saugoti ilgiau, kol sueis teisės aktuose nustatytas senaties terminas skundui ar ieškiniui pateikti ir (arba) kol bus priimtas galutinis sprendimas. Ištrynus duomenis, mūsų sistemos išsaugos tik tokią archyvinę informaciją apie jūsų sandorius, kai duomenų saugojimas yra susijęs, pavyzdžiui, su bet kokiomis jūsų pretenzijomis, pavyzdžiui, pagal įstatyminę garantiją arba dėl mums privalomų teisės aktų (pvz., komercinių ir mokestinių duomenų saugojimo terminų).

KAIP MES NAUDOJAME JŪSŲ DUOMENIS?

Mūsų svetaine galite naudotis ir prie jos prisijungti nenurodydami, kas esate. Tačiau teikiant kai kurias paslaugas gali tekti pateikti mums asmens duomenis. Surinktą informaciją naudojame, kad galėtume valdyti ir prižiūrėti savo svetainę, tvarkyti jūsų užsakymus, siųsti jums rinkodaros pranešimus, atsakyti į jūsų klausimus ir problemas. Jūsų asmens duomenis naudosime tik tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, arba, jei reikia, pagrįstai suderinamam tikslui. Mes nevykdome automatinio sprendimų priėmimo ar bet kokio automatinio profiliavimo.

KAIP DALIJAMĖS JŪSŲ ASMENS DUOMENIMIS?

Jūsų duomenis atskleidžiame siuntų gabenimo įmonei tokia apimtimi, kokios reikia užsakytoms prekėms pristatyti pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1 str. BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktį. Priklausomai nuo to, kokį mokėjimo paslaugų teikėją pasirinkote užsakymo proceso metu, užsakymo tvarkymo tikslais surinktus mokėjimo duomenis atskleidžiame bankui, kuriam pavesta tvarkyti mokėjimą, ir, priklausomai nuo konkretaus atvejo, mūsų įgaliotam mokėjimo paslaugų teikėjui arba pasirinktai mokėjimo paslaugai. Kai kuriuos iš šių duomenų renka patys pasirinkti mokėjimo paslaugų teikėjai, jei pas juos atidarote sąskaitą. Tokiu atveju užsakymo proceso metu turite užsiregistruoti pas mokėjimo paslaugų teikėją naudodami savo prieigos duomenis. Šiuo atžvilgiu taikomas atitinkamo mokėjimo paslaugų teikėjo privatumo pranešimas. Be to, mums gali tekti dalytis jūsų asmens duomenimis su toliau nurodytomis šalimis:
Paslaugų teikėjais, kurie teikia IT ir sistemos administravimo paslaugas;
Profesionaliais konsultantais, įskaitant teisininkus, bankininkus, auditorius ir draudikus;
Valstybinėms institucijoms, kurios reikalauja, kad mes praneštume apie duomenų tvarkymo veiklą;
trečiosioms šalims, kurioms parduodame, perduodame arba sujungiame savo verslo ar turto dalis;
Reikalaujame, kad visos trečiosios šalys, kurioms perduodame jūsų duomenis, užtikrintų jūsų asmens duomenų saugumą ir tvarkytų juos pagal įstatymus. Tokioms trečiosioms šalims leidžiame tvarkyti jūsų asmens duomenis tik nurodytais tikslais ir pagal mūsų nurodymus.

KAIP IR KOKIOSE TERITORIJOSE BEI JURISDIKCIJOSE TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų informacija, surinkta TCBD interneto svetainėje ir platformoje, gali būti saugoma ir tvarkoma Jungtinėse Amerikos Valstijose, Europoje arba bet kurioje kitoje šalyje, kurioje TCBD arba jos patronuojamosios įmonės, filialai ar paslaugų teikėjai turi patalpas. TCBD gali perduoti apie jus surinktą informaciją, įskaitant asmeninę informaciją, susijusiems subjektams arba kitoms trečiosioms šalims tarpvalstybiniu mastu ir iš jūsų šalies ar jurisdikcijos į kitas šalis ar jurisdikcijas visame pasaulyje. Pavyzdžiui, kai kurie mūsų trečiųjų šalių paslaugų teikėjai gali būti įsikūrę už ES ribų. Tokiu atveju mes imsimės veiksmų, kad užtikrintume tinkamas saugumo priemones, kad jūsų privatumo teisės ir toliau būtų saugomos, kaip nurodyta šioje politikoje. Pateikdami savo asmens duomenis, jūs sutinkate su tokiu duomenų perdavimu, saugojimu ar tvarkymu. Jei mūsų trečiųjų šalių tiekėjai yra JAV, mes užtikrinome, kad jų paslaugoms būtų taikomas „Privatumo skydas“, pagal kurį dalyvaujančios įmonės laikomos tinkamai apsaugotomis ir todėl palengvina informacijos perdavimą iš ES į JAV.

KAIP SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

Bet kokia TCBD platformoje saugoma informacija laikoma konfidencialia. Visa informacija saugoma saugiai, o prieigą prie jos turi tik įgalioti darbuotojai. TCBD įgyvendina ir palaiko tinkamas technines, saugumo ir organizacines priemones, kad apsaugotų asmens duomenis nuo neleistino ar neteisėto tvarkymo ir naudojimo, taip pat nuo atsitiktinio praradimo, sunaikinimo, sugadinimo, vagystės ar atskleidimo. Esame įdiegę saugumo priemones, kad jūsų asmens duomenys nebūtų atsitiktinai prarasti, naudojami, keičiami, atskleisti ar prieinami be leidimo. Mūsų tiekėjai kruopščiai atrenkami, reikalaujame, kad jie naudotų tinkamas priemones jūsų konfidencialumui apsaugoti ir užtikrintų jūsų asmeninės informacijos saugumą. Tačiau informacijos perdavimo internetu ar mobiliuoju ryšiu saugumas negali būti garantuotas; bet koks jūsų pranešimas mums nurodytu būdu yra jūsų pačių rizika.
Tuo atveju, jei dėl saugumo pažeidimo kyla pavojus asmeninei informacijai, TCBD nedelsdama informuos savo klientus, laikydamasi galiojančių įstatymų.

RINKODAROS PRANEŠIMAI

Mūsų teisėtas pagrindas tvarkyti jūsų asmens duomenis, kad galėtume jums siųsti rinkodaros pranešimus, yra jūsų sutikimas. Pagal privatumo ir elektroninių ryšių reglamentus ir BDAR mes galime siųsti jums mūsų rinkodaros pranešimus, jei paprašėte mūsų informacijos apie mūsų prekes ar paslaugas arba sutikote gauti rinkodaros pranešimus. Bet kuriuo metu galite paprašyti, kad nustotume jums siųsti rinkodaros pranešimus, pasinaudodami atsisakymo nuorodomis bet kuriame jums siunčiamame rinkodaros pranešime ARBA bet kuriuo metu parašydami mums el. paštu info@TCBD.EE. Jei atsisakote gauti rinkodaros pranešimus, šis atsisakymas netaikomas asmens duomenims, pateiktiems dėl kitų sandorių, pavyzdžiui, pirkimo, garantijos registracijos ir pan.

KOKIAS TEISES TURITE PAGAL DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMĄ IR KAIP JOMIS GALITE PASINAUDOTI?

Taikomas duomenų apsaugos įstatymas suteikia jums išsamias duomenų subjektų teises (teisę į informaciją ir įsikišimą) duomenų valdytojo atžvilgiu, susijusias su jūsų asmens duomenų tvarkymu, apie kurias jus informuojame toliau:

 •  Duomenų subjekto teisė susipažinti su duomenimis pagal Reglamento (EB) Nr. 15 BDAR
 •  Teisė į ištaisymą pagal BDAR 3 str. 16 BDAR
 •  Teisė ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) pagal BDAR 16 str. 17 BDAR
 •  Teisė apriboti duomenų tvarkymą pagal BDAR 17 str. 18 BDAR
 •  Teisė būti informuotam pagal BDAR 6 str. 19 BDAR
 •  Teisė į duomenų perkėlimą pagal BDAR 6 str. 20 BDAR
 •  Teisė atšaukti duotą sutikimą pagal BDAR 12 str. BDAR 7 STRAIPSNIO 3 DALĮ
 •  Teisė pateikti skundą pagal BDAR 7 str. 77 BDAR

VYKDYMAS IR GINČŲ SPRENDIMAS

Laikydamasi ES ir JAV bei Šveicarijos ir JAV privatumo skydo principų, TCBD įsipareigoja spręsti skundus dėl jūsų privatumo ir jūsų asmeninės informacijos rinkimo ar naudojimo. ES ir Šveicarijos duomenų subjektai, turintys klausimų ar abejonių dėl savo asmens duomenų naudojimo, turėtų kreiptis į mus adresu: info@TCBD.EE.

TEISĖ PRIEŠTARAUTI

Turite teisę nesutikti, kad TCBD tvarkytų jūsų duomenis, net jei tai grindžiama mūsų teisėtais interesais, oficialių įgaliojimų vykdymu, tiesiogine rinkodara ir statistika. Jei norite, kad apribotume jūsų duomenų tvarkymą, susisiekite su mumis adresu: info@TCBD.EE. Jei pasinaudosite teise nesutikti, mes nustosime tvarkyti atitinkamus duomenis, tačiau pasiliekame teisę toliau tvarkyti duomenis, jei galėsime įrodyti įtikinamas priežastis, vertas apsaugos, kurios yra svarbesnės už jūsų interesus, pagrindines teises ir laisves, arba jei duomenys tvarkomi siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
KOKYBĖS
Kad jūsų apsilankymas mūsų svetainėje būtų patrauklus ir būtų galima naudotis tam tikromis funkcijomis, įvairiuose puslapiuose naudojame vadinamuosius slapukus. Tai yra nedideli tekstiniai failai, kurie saugomi jūsų galutiniame įrenginyje. Kai kurie mūsų naudojami slapukai ištrinami pasibaigus naršyklės sesijai, t. y. uždarius naršyklę (vadinamieji sesijos slapukai). Kiti slapukai lieka jūsų galiniame įrenginyje ir leidžia mums arba mūsų įmonėms partnerėms (trečiųjų šalių slapukai) atpažinti jūsų naršyklę kito apsilankymo metu (nuolatiniai slapukai). Jei slapukai nustatomi, jie renka ir apdoroja konkrečią naudotojo informaciją, pavyzdžiui, naršyklės ir buvimo vietos duomenis, taip pat IP adreso reikšmes pagal individualius reikalavimus. Nuolatiniai slapukai automatiškai ištrinami praėjus nustatytam laikotarpiui, kuris gali skirtis priklausomai nuo slapuko. Kai kuriais atvejais slapukai naudojami siekiant supaprastinti užsakymo procesą išsaugant nustatymus (pavyzdžiui, įsimenant virtualaus pirkinių krepšelio turinį vėlesniam apsilankymui svetainėje). Jei asmens duomenys taip pat tvarkomi atskirais mūsų nustatytais slapukais, jie tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.2 str. BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą arba sutarties vykdymo tikslais, arba pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą. BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą, kad užtikrintume savo teisėtus interesus, susijusius su kuo geresniu svetainės funkcionalumu ir klientui patogiu bei veiksmingu apsilankymo puslapyje dizainu. Atkreipkite dėmesį, kad galite nustatyti naršyklę taip, kad būtumėte informuoti apie slapukų nustatymą, ir galite individualiai nuspręsti dėl jų priėmimo arba uždrausti priimti slapukus tam tikrais atvejais arba apskritai. Kiekviena naršyklė skirtingai tvarko slapukų nustatymus. Tai aprašyta kiekvienos naršyklės pagalbos meniu, kuriame paaiškinta, kaip galite pakeisti slapukų nustatymus. Jei slapukus išjungsite arba jų atsisakysite, atkreipkite dėmesį, kad kai kurios šios svetainės dalys gali tapti neprieinamos arba veikti netinkamai.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS

Šioje svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines, papildinius ir programas. Paspaudus šias nuorodas arba įjungus šias jungtis, trečiosios šalys gali rinkti arba dalytis duomenimis apie jus. Mes nekontroliuojame šių trečiųjų šalių svetainių ir neatsakome už jų privatumo pareiškimus. Kai išeinate iš mūsų svetainės, raginame perskaityti kiekvienos svetainės, kurioje lankotės, privatumo pranešimą.

POLITIKOS GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

Ši politika galioja nuo 2018 m. gegužės 24 d. Jei šią politiką pakeisime, apie atnaujintą jos versiją paskelbsime šiame puslapyje.